BETALINGS VOORWAARDEN

Aan het einde van de maand ontvangt u een factuur met het verzoek om deze binnen 14 dagen te betalen.

Hebt u dan nog niet betaald, dan volgt een week later een herinnering met het verzoek om binnen 7 dagen te betalen.

Blijft betaling alsnog achterwege, dan volgt een aanmaning opnieuw met het verzoek om binnen 7 dagen te betalen.

Hebben herinnering en aanmaning niet het gewenste resultaat dan wordt een incassoprocedure opgestart. Dit betekent dat niet alleen extra administratiekosten betaald moeten worden maar ook alle kosten die uit deze procedure voortvloeien.


Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen worden de kosten van de sessie doorberekend. 

Privacy    |    Betalings Voorwaarden    |     Algemene Voorwaarden     |     Disclaimer     |      Webdesign    |     Mobiel Marleen Bos: 06 10661995